22:48
Оцінювання професійних якостей

Оцінювання професійних якостей

Властивості, вміння та якості заступника директора з навчально-виховної роботи

Кількість

балів

Шляхи досягнення

1. Він має бути ввічливим, делікатним, усміхненим, мати добрий характер, здатність до емпатії — відчувати стан і переживання інших людей, уміти співчувати їм

 

Ці якості можна розвинути в собі, якщо поставити таке завдан­ня

2. Він має бути толерантним, тобто мати високу по­требу в спілкуванні з людьми, бути взірцем терпимості 1 та уважності до кожного

 

Головна гуманітарна риса педа­гога — любити і вміти працювати з людьми

3. Він має поєднувати в собі непоєднуване: здат­ність і вміння керувати, тобто ставити завдання, вису­вати розумні вимоги, вчити персонал і водночас уміти бути стосовно педагогів рівним з ними — добрим това­ришем, постійно пам’ятати, що довелося пережити са­мому від авторитарного чи безграмотного управління, з наполегливістю священика шукати в кожній людині хороше, підтримувати будь-які починання

 

Слід читати багато літерату­ри з проблем управління і психології

4. Як би не стомлювалося тіло, душа його має бути чистою, світлою, сповненою оптимізму й радості, від­критою для щастя й готовою прийти на допомогу кож­ному

 

Концепція життя вчителя має бути життєствердною

5. Він повинен пам’ятати хороше й забувати пога­не, бути точним у постановці завдань і дипломатичним у стосунках з людьми, бачити недоліки, але любити достоїнства, бути швидким у діях і неквапливим у су­дженнях та оцінках

 

Без коментарів!

6. Він повинен уміти захоплювати своїми ідеями ди- ректора школи і педагогів

 

Адже це головна людина в школі

7. Він має навчитися цікаво, грамотно, захопливо говорити

 

У цій справі найкраще можуть допомогти телефон і дзеркало

8. Він має бути носієм такого неформального авто­ритету, за якого педагоги, діти, батьки вважатимуть щастям або задоволенням виконати його доручення

 

Це все приходить до того, хто не боїться зняти піджак і сісти в калюжу

9. Він повинен уміти визначати головне в череді по­точних справ

 

Інакше другорядне виштовхне його за грань здорового глузду

10. Він завжди має достеменно знати, кого, за іцо, коли і як слід похвалити, сказати комплімент, нагоро­дити, і пам’ятати, що бачити й підтримувати в людях хороше — його основне завдання

 

Будь-яка релігія, будь-яка прав­да, будь-яка логіка життя, будь- яка філософська система почи­нається з усвідомлення того, що дарувати приємніше і шляхетніше, ніж привласнювати

11. Він має бути цікавим, веселим, підтягнутим, до­брим, симпатичним і уважним

 

Стався до себе так, як ти хотів би, щоб до тебе ставились інші

12. Він має бути чудовим організатором і вміти за­палити своїм прикладом і своєю педагогічною майстер­ністю інших людей

 

Чому ти вважаєш, що ящо ти кволий, то інші не будуть схожими на тебе?

13. Його уроки і позакласні заходи мають бути ціка­вими, значущими, корисними

 

Цікавість інших — це в твоїх ін­тересах

14. Він повинен мати різноманітні шкільні й поза­шкільні інтереси: любити музику, поезію, театр, літера­туру, вирощувати овочі на своєму городі, моделювати і шити одяг, малювати, співати, любити тварин — усе це або щось інше має бути обов’язково присутнім у його житті

 

Сторонні позашкільні інтереси тільки підсилюють достоїнства особистості

15. Знаючи, наскільки енергетично та емоційно за­тратна його професія і посада, він повинен бути осо­бливо уважним до своїх домочадців

 

Люби не тільки чужих, а й своїх

16. Він повинен уміти знімати втому, бути бадьо­рим, уміти відновлювати позитивний емоційний потен­ціал. Він повинен звільнятися від негативної енергії і нервозності в басейні, в лісі, а не перебувати в криках і звинуваченнях

 

Стомлена людина може бути лідером хіба що у хворих

17. Він має любити дітей не байдужою «професій­ною» любов’ю, а так, щоб діти відчували, що саме ця людина завжди прийде їм на допомогу

 

Якщо діти не радують тебе, не молодять, не змушують пишатися своєю працею, значить, ти забув своє дитинство

18. Він повинен уміти запобігати конфліктам і, якщо 1 вони все таки виникли, вміти гасити їх

 

Конфлікти потрібні між хорошим і кращим, а не між дріб 'язковістю та злобою

19. Він повинен жити і працювати на основі прин­ципу єдності адміністрації, привчати педагогів само­віддано любити свою рідну школу, служити не заради 1 жалюгідних грошей і посади, а заради того, щоб учням, батькам, усім, хто взаємодіє зі школою, було радісно і від того, що тут немає зла, немає переслідувань, що тут І не тільки створено режим найбільшого сприяння для педагогів, а й адміністрація завжди готова захистити їх соціально-економічно, психологічно, інформаційно

 

Якщо трясе від директора, тря­се від школи, трясе від людей — значить, треба стишити оберти і відрегулювати струм

20. Він має бути гарним тією красою, яка характерна 1 для інтелігента

 

 

21. Він повинен завжди пам’ятати головний прин­цип управління: функціонуванню — час, розвитку — 1 годину

 

Складно і зберігати традиції і створювати нове

Основними організаційними формами цієї роботи можна вважати індивідуальну взаємодію з кожним пе­дагогом на основі спеціально розробленої і взаємно прийнятої програми дій. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи спільно з методичним об’єднанням або самостійно разом із педагогом розробля­ють карту діяльності педагога. Карту розробляють на основі професійної рефлексії особистої діяльності, яку здійснює сам педагог, і зовнішньої системної діагностики, здійснюваної спеціально створеною групою на чолі із заступником директора школи.

 

Карта професійної діяльності педагога

 

 

 

Зміст роботи

Оцінка

Самооцінка

Проблема

Спільне рішення

  1. Психологічна готовність педагога

Конфлікти:

  • з дітьми;
  • з колегами;
  • з батьками;
  • з адміністрацією.

(10 балів, якщо риса дуже виражена, 0 балів, якщо риса відсутня)

 

 

 

 

2. Предметна готовність педагога Я знаю предмет на рівні:

•   репродуктивного навчання;

•   продуктивного навчання;

•   навчання обдарованих дітей за спеціальними програмами;

•   мого рівня знання предмета вистачає для підготовки учнів до вступу у ВНЗ

 

 

 

 

3. Методична готовність педагога

·    Володіння методикою роботи з тими, хто відстає, з педагогічно запущеними учнями.

·    Уміння використовувати активні форми навчання.

·    Оптимізація навчального процесу.

·   Організація проектної, проблемно-ситуаційної, пошукової, репродуктивної, творчої ді- Іяльності на уроці.

·    Мотиваційна основа видачі домашніх завдань.

·    Уміння втримувати діяльнісну дисципліну на уроці.

·    Уміння перейти від урочної фази до позакласної роботи з предмета.

·    Організація роботи в мікрогрупах, у парах.

·    Уміння підтримувати добрий, м’який контакт з усіма учнями

 

 

 

 

4. Участь у громадсько-педагогічному житті школи Організація предметного клубу для учнів:

•         Участь у роботі шкільного предметно-консультативного пункту.

•         Участь у роботі батьківської школи.

•         Участь в організації' шкільних предметних творчих конкурсів, концертів, спектаклів, змагань.

•         Участь у роботі педагогічної ради, методичного об’єднання.

•         Участь у роботі дитячо-юнацького наукового товариства

 

 

 

 

 

5. Заміри успішності та якості успішності учнів

Методика здійснення замірів

Учитель готує завдання відповідно до програми за всіма темами, поняттями, змістом про­йденого матеріалу (не менш ніж три категорії складності), заступник директора вибирає з них по п’ять завдань і здійснює незалежну експертизу, можливо, в присутності методистів, учителів споріднених предметів, членів піклувальної ради.

Ці результати розглядають як базові для оцінювання знань і вмінь учнів

 

 

 

 

 

6. Участь і перемоги учнів у творчих конкурсах

•        Виконання тренерських функцій з підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, змагань.

•        Скільки всього учнів у класах, де ви працюєте?

•        Скільки з них брали участь у шкільних, районних і вище творчих конкурсах, марафонах, олімпіадах, зокрема скільки з них упорались із завданнями?

•        Скільки учнів посіли призові місця?

•        Скільки учнів брали участь в організації творчої діяльності (розробка сценаріїв і за­вдань, підготовка учнів і проведення заходів) у попередніх класах?

Головні оцінні показники: число учасників і частка тих, хто впорався із завданнями, у про­центах від загального числа учасників, загальна кількість переможців

 

 

 

 

 

7. Організація методичної і творчої роботи при кабінеті

•                Організація при кабінеті навчальної і творчої діяльності учнів у різноманітних формах.

•                 Функціональне оснащення кабінету.

•             Збирання, підготовка і виготовлення дидактичних, навчальних, методичних матеріалів спільно з учнями.

•              Успішна робота при кабінеті групи консультантів, асистентів учителя з числа учнів, спрямована на розвиток кабінету та надання «швидкої допомоги» учням, які її потребують.

Організація цікавих справ у рамках позакласної роботи з предмета

 

 

 

 

 

8. Організація позакласної роботи з предмета (секції, клуби тощо)

•                Ступінь задоволеності учнів організацією позакласної роботи з даного предмета.

•                У якій формі педагог здійснює позакласну роботу з предмета

 

 

 

 

 

9. Участь у професійно-педагогічних конкурсах

Участь, вибороне місце

 

 

 

 

 

10. Індивідуально-консультаційна (предметна та особистісна) діяльність педагога

3 ким саме з учнів педагог здійснює консультаційну роботу і працює в культурі педаго­гічної підтримки

 

 

 

 

11. Робота з батьками

•                Форми навчання батьків.

•                Форми взаємодії з батьками.

•                 Ступінь задоволеності батьків взаємодією з педагогом.

•                Участь батьків у громадсько-педагогічному житті школи.

•                Допомога, яку батьки надають школі

 

 

 

 

12. Класне керівництво

На думку дітей, їм цікаво зі своїм класним керівником, вони намагаються його не підво­дити

 

 

 

 

13. Самоосвіта і підвищення кваліфікації

 

 

 

 

14. Науково-дослідницька, творча та експериментальна діяльність педагога

 

 

 

 

15. Які подяки, нагороди, заохочення отримав педагог протягом року

 

 

 

 

                           

 

 

Категорія: Методична робота | Переглядів: 138 | Додав: Uriel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar